Bjak

Nama Syarikat: Bjak Sdn Bhd (1339813-K)

Anggaran harga produk kami

Starting from RM40.50

Starting from RM67.50

Road tax: RM6

Jumlah sumbangan anda adalah berbeza mengikuti pembuatan dan model kenderaan, umur anda, tuntutan rekod, No Claim Discount (NCD), perlindungan tambahan dan keperluan pengunderaitan penanggung insurans.