Tag: tuntutan kereta

Insurans Kereta

Car Insurance: Do You Need These ‘6 Add-On Covers’?

Written by:

Not all add-on covers are necessary for you to have.

Evaluate according to needs and budget so as not to burden you when renewing the insurance.

Insurans Kereta

Adakah Anda Benar-Benar Perlukan 6 Perlindungan Tambahan Ini Ketika Renew Insurans Kereta?

Written by:

Tidak semua perlindungan tambahan perlu anda miliki. Nilai ikut keperluan dan bajet supaya tidak membebankan anda ketika perbaharui insurans.

Insurans Kereta

Cara Claim Kemalangan dengan Kereta Tiada Insurans

Written by:

Tuntutan masih boleh dibuat jika anda dilanggar kenderaan lain yang tiada insurans. Ikut sahaja langkah-langkah ini.