Skip to content
Home » Insurans Liabiliti: Ini Maksud LLP & LLOP Dalam Polisi Insuran Kereta

Insurans Liabiliti: Ini Maksud LLP & LLOP Dalam Polisi Insuran Kereta

  llp vs llop - cover

  Memahami selok-belok insurans kereta adalah penting untuk setiap pemilik kenderaan, terutamanya apabila ia berkaitan dengan perlindungan liabiliti. Antara pelbagai elemen insurans liabiliti, dua akronim penting ini iaitu LLP (Liabiliti Undang-undang kepada Penumpang) dan LLOP (Liabiliti Undang-undang Pemilik dan/atau Pemandu kepada Pihak Ketiga).

  Dalam panduan ini, kami akan menerangkan berkenaan kepentingan syarat-syarat ini dalam polisi insuran kereta, menjelaskan peranan, perlindungan serta cara kedua-dua terma ini melindungi pemandu dan penumpang sekiranya berlaku keadaan yang tidak dijangka.

  Apa itu LLP?

  Liabiliti Undang-undang kepada Penumpang (LLP), juga dikenali sebagai LLTP oleh sesetengah pihak, dalam insurans kenderaan merujuk kepada perlindungan yang melindungi pemegang polisi (pemandu) daripada liabiliti undang-undang yang terjadi daripada kecederaan atau kerosakan yang dialami oleh penumpang dalam kenderaan yang diinsuranskan semasa kemalangan yang mana pemegang polisi adalah pesalahnya.

  Jika pemandu didapati bertanggungjawab ke atas kemalangan yang mengakibatkan kecederaan atau kemudaratan kepada penumpang, perlindungan LLP dapat membantu menampung perbelanjaan perubatan, kos pemulihan dan, jika berkenaan, yuran guaman yang berkaitan dengan tuntutan yang dibuat oleh penumpang atau wakil mereka. Premium tahunan untuk perlindungan LLP biasanya 25% daripada premium untuk insurans asas pihak ketiga.

  Apa itu LLOP?

  Liabiliti Undang-undang Penumpang (LLOP), ialah salah satu lagi jenis perlindungan liabiliti yang melindungi pemilik kenderaan daripada liabiliti undang-undang yang diambil oleh pihak ketiga kerana kecuaian yang dilakukan oleh penumpang mereka. Sebagai contoh, penumpang anda membuka pintu kereta anda tanpa melihat persekitaran terlebih dahulu dan perkara itu kemudiannya telah menyebabkan kenderaan lain bercalar atau rosak. Premium tahunan untuk LLOP di Malaysia hanya RM7.50 setahun bagi setiap kenderaan.

  Kepentingan insurans liabiliti

  Insurans liabiliti mempunyai kepentingan yang kritikal untuk para pemandu, terutamanya disebabkan oleh kewajipan undang-undang, perlindungan kewangan dan ketenangan fikiran secara keseluruhan. Walaupun perlindungan LLP dan LLOP tidak diwajibkan di Malaysia, bidang kuasa di luar seperti Singapura mewajibkan perlindungan liabiliti sebagai keperluan undang-undang. Kegagalan untuk mempunyai insurans ini boleh membawa kepada penalti dan tindakan undang-undang. Oleh itu, dengan mempunyai perlindungan liabiliti ini dapat memastikan pematuhan undang-undang yang lebih baik dan berfungsi sebagai bukti nyata bahawa anda mampu menampung kos kecederaan atau kerosakan akibat kemalangan yang disebabkan oleh kesalahan anda.

  Selain itu, insurans liabiliti juga turut menawarkan perlindungan daripada beban kewangan yang baik. Perlindungan ini dapat menangani perbelanjaan yang berkaitan dengan kecederaan dan kerosakan harta benda yang anda mungkin bertanggungjawab. Tanpa perlindungan liabiliti, anda merisikokan aset peribadi, seperti simpanan dan harta benda, menjadi terdedah kepada masalah kewangan akibat kemalangan. Perlindungan ini bertindak sebagai perisai, menawarkan lapisan keselamatan kewangan yang penting dalam situasi yang tidak dapat diramalkan di jalan raya.

  Salah faham biasa terjadi

  Terdapat kekeliruan bahawa LLP dan LLOP adalah keperluan insurans semata-mata untuk perjalanan ke Singapura. Maklumat ini didorong oleh akta Singapura untuk kenderaan asing mempunyai LLP dan LLOP untuk masuk. Realitinya, insurans ini melangkaui Singapura dan menyediakan perlindungan walaupun semasa berada di Malaysia. Walaupun ia akan menambah sedikit kenaikan pada premium insurans kenderaan anda, ia juga akan menawarkan perlindungan dan faedah yang komprehensif ke mana-mana sahaja anda pergi.


  Bjak menyediakan lebih 10 jenama insurans untuk pengguna lakukan perbandingan. Dapatkan sebut harga percuma di Bjak dan pilih pelan terbaik hari ini!

  Baca juga: