Skip to content
Home » Jenis-Jenis Polisi Insuran Kereta Di Malaysia

Jenis-Jenis Polisi Insuran Kereta Di Malaysia

  jenis polisi insurans kereta - cover

  Adakah anda nak beli insurans kereta? Sebelum anda membeli apa-apa, sebaiknya anda memahami terlebih dahulu pelbagai jenis polisi insuran kereta. Ini adalah untuk memastikan anda mendapat perlindungan insurans yang mencukupi.

  Sebagai permulaan, terdapat tiga jenis polisi insuran kereta yang terdapat di Malaysia. Mari kita lihat setiap jenis polisi dan perlindungannya.

  Insurans komprehensif

  Yang pertama ialah insurans komprehensif, juga dikenali sebagai insurans pihak pertama. Polisi ini menawarkan perlindungan yang paling meluas kepada pemegang polisi.

  Insurans komprehensif melindungi kereta pemegang polisi sekiranya berlaku kemalangan kereta, kebakaran dan kecurian. Polisi ini juga menyediakan perlindungan kepada pihak ketiga.

  Antara insiden yang dilindungi oleh insurans komprehensif termasuk:

  • Perlanggaran atau terbalik secara tidak sengaja
  • Perlanggaran atau terbalik yang disebabkan oleh kerosakan mekanikal
  • Perlanggaran atau terbalik kerana haus dan lusuh semula jadi
  • Kerosakan yang disebabkan oleh objek jatuh (tertakluk kepada pengecualian dasar)
  • Api, letupan atau kilat
  • Pecah cermin depan, tingkap atau bumbung matahari termasuk filem laminasi/pewarna
  • Kecurian, pecah rumah atau kecurian
  • Perbuatan jahat
  • Kerosakan semasa dalam transit

  Insurans komprehensif biasanya diwajibkan untuk kereta baru berumur 10 tahun dan ke bawah. Untuk kereta berumur 15 tahun ke atas, kebanyakan syarikat insurans akan mengesyorkan perlindungan insurans kebakaran dan kecurian (TPFT) pihak ketiga yang akan kami terangkan seterusnya.

  Insurans pihak ketiga, kebakaran dan kecurian

  Insurans pihak ketiga, kebakaran dan kecurian melindungi kerosakan dan kerugian kepada pihak ketiga di mana anda bersalah. Ia juga menyediakan perlindungan kepada kenderaan pemegang polisi sekiranya berlaku kebakaran dan kecurian. Polisi ini tidak melindungi kenderaan pemegang polisi dalam keadaan lain seperti kemalangan kereta.

  Jenis insurans ini biasanya lebih murah daripada insurans komprehensif dan lebih sesuai untuk kenderaan lama dan jarang digunakan.

  Insurans pihak ketiga

  Insurans pihak ketiga ialah polisi yang paling asas. Di Malaysia, adalah wajib bagi pemilik kenderaan bermotor untuk memiliki sekurang-kurangnya insurans pihak ketiga untuk memandu secara sah di jalan awam Malaysia.

  “Pihak ketiga” yang dirujuk dalam polisi ini ialah individu yang terlibat dalam kemalangan dengan kereta anda, di mana anda bersalah.

  Polisi ini hanya memberi perlindungan kepada pihak ketiga untuk kerosakan atau kerugian kepada pihak ketiga dan harta benda mereka yang disebabkan oleh kenderaan anda.

  Polisi ini menyediakan perlindungan yang sangat terhad kerana ia hanya boleh digunakan untuk tuntutan pihak ketiga. Jika kenderaan anda mengalami sebarang kerosakan, anda perlu menanggung sendiri kos pembaikan.

  Cara untuk memilih polisi insurans yang betul

  Untuk membantu anda memilih jenis polisi insurans kereta yang betul, di bawah ialah tiga aspek utama yang perlu dipertimbangkan.

  Umur kenderaan

  Adalah penting untuk anda memilih insurans yang betul berdasarkan umur kenderaan anda. Ini adalah untuk mengelakkan sama ada terlebih insurans (menginsuranskan kereta anda melebihi nilai pasaran) atau terkurang insurans (menginsuranskan kereta anda di bawah nilai pasaran).

  Contohnya, jika kenderaan anda sudah tua, katakan berumur 15 tahun ke atas, anda mungkin ingin membeli insurans pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Ini kerana anggaran kos kerosakan kenderaan anda mungkin lebih murah dan berpatutan.

  Sebaliknya, jika kereta anda baru, perlindungan insurans komprehensif disyorkan kerana ia boleh memberikan perlindungan penuh untuk kereta anda. 

  Penggunaan kereta

  Jika anda kerap menggunakan kereta anda, anda amat disyorkan untuk mendapatkan insurans kereta yang komprehensif kerana ia boleh memberikan perlindungan yang lebih.

  Sebagai contoh, untuk kereta yang berumur lebih dari 10 tahun yang kerap digunakan, insurans komprehensif adalah pilihan yang lebih baik kerana polisi termasuk perlindungan sekiranya berlaku kemalangan kereta.

  Jumlah perlindungan

  Bagi kenderaan yang berumur 10 tahun ke atas tetapi dengan nilai pasaran melebihi RM10,000, anda amat digalakkan untuk mendapatkan perlindungan menyeluruh bagi memastikan kenderaan anda dilindungi secukupnya. Insurans yang komprehensif boleh mengelakkan pemilik daripada terpaksa membayar kos yang tinggi untuk pembaikan apabila kereta mereka mengalami kemalangan.

  Anda boleh menyemak nilai pasaran kenderaan anda secara percuma di MyCarInfo.

  Pilih polisi insurans yang sesuai untuk kereta anda

  Kebanyakan syarikat insurans menyediakan tiga jenis polisi insurans yang telah kami jelaskan di atas. Sebelum anda membeli sebarang polisi, pertimbangkan perlindungan polisi, umur kenderaan anda, penggunaan kereta dan jumlah perlindungan untuk memastikan perlindungan yang mencukupi.

  *Untuk membantu anda membandingkan polisi yang ditawarkan oleh penanggung insurans yang berbeza di Malaysia, hanya gunakan Bjak di mana anda boleh mendapatkan sehingga 23 sebut harga insurans kereta secara percuma. Bandingkan sebut harga dan perbaharui insurans kereta anda dengan mudah di Bjak, sepenuhnya dalam talian.


  Bjak menyediakan lebih 10 jenama insurans untuk pengguna lakukan perbandingan. Dapatkan sebut harga percuma di Bjak dan pilih pelan terbaik hari ini!

  Baca juga: