Skip to content
Home » Jenis Insurans Kereta: Pilihan Perlindungan Untuk Pemilik Kenderaan

Jenis Insurans Kereta: Pilihan Perlindungan Untuk Pemilik Kenderaan

  jenis insurans kereta - cover

  Insurans kereta merupakan salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan oleh pemilik kenderaan di Malaysia. Bagi memastikan kedudukan kewangan anda sentiasa terjaga dan terlindung terhadap risiko kejadian yang tidak dijangka, pemilihan insurans kereta yang sesuai adalah penting.

  Di Malaysia, terdapat beberapa jenis insurans kereta yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat insurans dan ejen takaful. Lain jenis, lain yang dilindunginya. Justeru dengan mengetahui jenis-jenisnya, anda boleh mempersiapkan diri dan pengetahuan supaya lebih senang jika perlu membelinya di akan datang.

  Insurans Kenderaan Asas (Third Party Cover)

  Insurans kenderaan asas adalah jenis insurans yang paling minimum yang diperlukan oleh undang-undang di Malaysia. Ia melindungi pemilik kenderaan daripada tanggungjawab undang-undang terhadap pihak ketiga dalam kes kemalangan yang melibatkan kerosakan harta benda mereka atau kecederaan diri. Walau bagaimanapun, ia tidak memberikan perlindungan terhadap kerosakan atau kehilangan terhadap kenderaan pemilik sendiri.

  Insurans Kenderaan Komprehensif (Comprehensive Cover)

  Insurans kenderaan komprehensif menawarkan perlindungan yang lebih luas berbanding insurans kenderaan asas. Ia meliputi tanggungjawab kepada pihak ketiga seperti insurans kenderaan asas, dan juga melindungi kenderaan pemilik sendiri daripada kerosakan atau kehilangan akibat kemalangan, kecurian, atau kebakaran. Insurans ini adalah pilihan popular di kalangan pemilik kenderaan yang mengutamakan perlindungan yang menyeluruh.

  Insurans Takaful

  Insurans takaful adalah alternatif kepada insurans konvensional yang semakin popular di Malaysia. Ia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menggunakan kaedah tabarru’ (sumbangan sukarela) untuk membentuk dana perlindungan. Insurans takaful menawarkan pelbagai produk yang serupa dengan insurans konvensional termasuk insurans kenderaan. Ia menyediakan perlindungan yang sama seperti insurans komprehensif tetapi dengan pendekatan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

  Insurans Kenderaan Bersyarat (Conditional Cover)

  Insurans kenderaan bersyarat adalah jenis insurans yang menawarkan perlindungan yang terhad kepada kenderaan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh syarikat insurans. Syarat-syarat ini boleh termasuk had penggunaan kenderaan, lokasi pemakaian, atau keadaan kenderaan. Insurans kenderaan bersyarat biasanya ditawarkan kepada kenderaan yang telah berusia atau mempunyai rekod kemalangan yang buruk.

  Insurans Tambahan (Add-On Covers)

  Insurans tambahan adalah pilihan tambahan yang boleh ditambah kepada polisi insurans asas untuk meningkatkan perlindungan. Contoh insurans tambahan termasuk insurans untuk menutup nilai kerugian semasa (nilai kerugian semasa), insurans untuk menutup nilai pasaran kereta baru (nilai pasaran kereta baru), atau insurans untuk menutup kos rawatan perubatan (insurans perubatan). Insurans tambahan membolehkan pemilik kenderaan menyesuaikan perlindungan mereka mengikut keperluan dan kehendak mereka.

  Fahami dan dapatkan jenis insurans kereta terbaik

  Diharapkan perkongsian ini dapat sedikit sebanyak menambah pengetahuan anda tentang jenis insurans kereta dan seterusnya membantu anda mendapatkan perlindungan yang terbaik. 

  Anda juga boleh mendapatkan lebih banyak info mengenai insurans kereta melalui platform Bjak. Pelbagai panduan dan tips untuk perbaharui insurans kereta ada dikongsikan khusus untuk anda.


  Bjak menyediakan lebih 10 jenama insurans untuk pengguna lakukan perbandingan. Dapatkan sebut harga percuma di Bjak dan pilih pelan terbaik hari ini!

  Baca juga: